DiD geschiedenis

Logo_DiD

Dartvereniging Darts in Delft is een dartvereniging waar je zowel individueel als in teamverband darts kunt spelen. De vereniging organiseert  allerlei dartactiviteiten, waarvan vele elk seizoen. Hieronder een opsomming van deze activiteiten.

De deelname aan de  teamcompetitie heeft grote schommelingen  ondervonden in de afgelopen jaren. Begonnen werd in 1986 met circa 90 teams. Tot aan het seizoen 1998/1999 schommelde het aantal teams tussen de 75 en de 95. Het seizoen 1999/2000 gaf plotseling een fikse stijging te zien naar 112 teams (toevallig het jaar dat Raymond van Barneveld voor de tweede keer de Embassy won). Het aantal teams is daarna meerdere seizoenen op hetzelfde niveau gebleven, waarna het seizoen 2004/2005 opeens 131 teams zich aanmeldden. Het seizoen 2005/2006 kende 140 teams (wederom het Barneveld effect), maar het seizoen 2006/2007 heeft de absolute top met 146 teams. Daarna liep het aantal teams langzaam terug naar 106 teams in het laatste seizoen.

 

Tot en met het seizoen 1993/1994 kenden we als hoogste divisie de eerste divisie. Vanaf het seizoen 1994/1995 speelden we voor het eerst met een eredivisie. Dit had te maken met de eis van de Nederlandse Darts Federatie dat in alle aangesloten dartbonden eenzelfde indeling gehanteerd zou worden.

De drie seizoenen van 2005 tot en met 2008 speelden we in elf poules de competitie. Afgelopen seizoen moesten we dit aantal terugbrengen naar acht poules.

In de bekercompetitie spelen alle teams mee die zich voor de competitie hebben ingeschreven. Aanvankelijk niet maar later wel is het systeem gespeeld dat een verliezend team uit de lagere divisies zich plaatst voor de beker van de eigen divisie.

De individuele competitie is een extra competitie voor diegenen die in de vrije weken (die er toentertijd nogal waren) graag ook nog een pijltje gooien. Het was Led Vrijmoed die dit idee naar voren heeft gebracht. Gespeeld wordt hierbij in diverse  speelgelegenheden. Het aantal deelnemers op een avond varieert tussen de 12 en de 23. Maar iedereen speelt vier wedstrijden en alle avonden tegen verschillende tegenstanders. De eerste twintig jaren van deze competitie werden vijf rondes gespeeld. Later is men overgegaan naar vier rondes omdat het aantal beschikbare weken door de groei van het aantal teams niet meer toereikend was.

 

In de zomer wordt de zomerbekercompetitie georganiseerd voor die spelers  die niet graag hun dartavond missen. Bestuurslid Aad Bezemer is hier al in de beginjaren mee gestart en organiseerde deze competitie toen nog buiten de DID om. Later is de organisatie in DID-handen overgegaan maar nog altijd dezelfde handen. Het aardige aan de zomerbeker is dat je eens met andere spelers een team kunt vormen, ook al kom je uit een andere divisie. Daartoe is op een gegeven moment ook de handicap ingebracht dat een speler uit een hogere divisie  van een hoger aantal punten naar de nul moet gaan.

 

De rankingtoernooien worden gespeeld in de grotere speelgelegenheden. Iedereen kan hieraan meedoen. Men dient wel lid te zijn van de vereniging. Speelt men geen competitie dan kan ervoor gekozen worden toernooilid te worden. Bijzonder aan de rankingtoernooien is lange tijd geweest het spelen van een verrassingskoppeltoernooi, voorafgaande aan de eigenlijke rankingtoernooien, met dank aan Allart Bruinsma.  In dit verrassingskoppeltoernooi werden twee spelers, waarvan een afkomstig uit de hogere divisies en een uit de lagere divisies, door loting aan elkaar gekoppeld, dit om het ook voor lagere spelers interessanter te maken om het toernooi te bezoeken omdat er dan wat meer gespeeld kan worden. Het verrassingskoppel kende ook verrassingsprijzen, zoals bijvoorbeeld een koekenpan, een pluchen knuffelbeer,  een muziekorgeltje, een kerstmannetje, een paashaasje, een spellendoos, een welkom-deurmat, een doosje verrukkelijke bonbons en ja, ook gewoon een cd-bon.  Sinds een aantal jaren is het verrassingskoppel afgeschaft omdat de toernooileiding ,  door een geringer aantal bezoekers, overgegaan is op het spelen in poules.

 

Het Delfts kampioenschap wordt al vanaf het begin van het bestaan van de vereniging gespeeld. Later werd daar het toernooi voor dames aan toegevoegd en nog weer later een apart toernooi voor de jeugd. Aan het Delfts kampioenschap kan iedereen uit Delft meedoen. Wie van buiten de regio komt zal  lid moeten zijn.

Het Delfts koppelkampioenschap kent dezelfde regels als die van het Delfts kampioenschap.

De individuele  divisiekampioenschappen zijn er voor alle divisies. Een ieder kan in zijn eigen divisie meespelen.

 

De DID Masters, een uitvinding van Chris Piguillet en Aad Bezemer, gaat dit jaar zijn twaalfde editie in. Voor de DID Masters worden de spelers uitgenodigd. Zij die een bepaald kampioenschap hebben behaald of prestatie hebben geleverd worden hiervoor gevraagd. Er worden ook plaatsingsavonden georganiseerd om de laatste plaatsen op te vullen. Dit toernooi heeft een totaal andere opzet dan andere toernooien. Het aardige is dat de spelers hier in de “Embassy”stijl opkomen. Met eigen gekozen muziek en gekke danspasjes en wat dies meer zij. Verder worden zij verwend doordat voor alle partijen een schrijver geregeld is. De Masters is een flinke publiekstrekker.

 

Het Nieuwjaarstoernooi, in 1986 opgestart door Ria Derwort, wordt georganiseerd op de eerste zondag na nieuwjaarsdag, hoewel ook een maal op nieuwjaarsdag gespeeld is, maar dit bleek geen succes. Slechts acht spelers kwamen er toen op af en die vielen dan ook alle acht in de prijzen. De belangstelling voor het toernooi is wisselend. Aanvankelijk was de opzet dit toernooi het karakter van een nieuwjaarsreceptie mee te geven. In de beginjaren was het dat ook. Darters kwamen met vrouw en kinderen naar het toernooi en er heerste  een geanimeerde sfeer.

 

Het alternatieve koppelkampioenschap, initiator Aad Bezemer, is het toernooi waarop je aan vier verschillende categorieën mee kunt doen. Daar is het hoofdtoernooi wat een koppel-tactics is. Dan wordt er nog een 301 gespeeld, apart voor dames en voor heren. De koppel English-style, door Aad Bezemer meegebracht uit Engeland waar dit systeem in het koppeltoernooi van de English Open gespeeld werd, is weer een andere variant: beide koppelspelers spelen eerst een single tegen de tegenstander en eventueel een beslissende koppel. Ook kan er  een mixed-koppel gespeeld worden. Echter, de meeste heren lukt het vaak niet om te zorgen voor een koppelmaat in deze categorie.

Eens in de twee à drie jaar wordt de Open Delft georganiseerd waaraan iedereen uit heel Nederland maar ook van daarbuiten mee kan spelen.

 

De Dartnacht,  iedereen,  lid of geen lid, maar kinderen niet, kon zich hiervoor met een team inschrijven. De eerste uitvoering was in combinatie met de bowlingvereniging in Delft, Daarna ging de Dartnacht zelfstandig verder en heeft diverse succesvolle uitvoeringen gekend Na zeven nachten was de belangstelling weggeëbd. Daarna is er nog wel een dartnacht buiten de DID om georganiseerd voor singlespelers.

 

Het Horecatoernooi werd oorspronkelijk georganiseerd voor alleen de kroegeigenaren en hun personeel. Ook het DID-bestuur zette hier zelf altijd een of twee koppels in. Doel van dit toernooi was op een andere, ongedwongen wijze elkaar wat beter te leren kennen.  Tegenwoordig mogen ook andere spelers aan dit toernooi meedoen, hetgeen het toernooi van zijn specifieke charme heeft ontdaan maar wel meer deelnemers trekt.

 

De vereniging heeft vanaf 1985  tot en met  1998  een tweemaandelijks verenigingsboekje uitgegeven, waarin onder andere het competitieprogramma, competitie-uitslagen, toernooiverslagen en andere belangrijke wetenswaardigheden.. Daarna verscheen het blad onregelmatig om uiteindelijk in het jaar 2006  door gebrek aan nieuwe enthousiaste medewerkers na  twintig jaren geheel te verdwijnen. Waarna op de DID-site alle informatie verscheen die de leden nodig hadden.

 

De vereniging kent ereleden en leden van verdienste: Benoemd tot erelid zijn: Ria Derwort en Aad Bezemer. Benoemd tot lid van verdienste zijn: Joke Heijink en Peter la Rondelle.

Bron: Dartsindelft.nl